CARTA DE LA TERCERA EDICIÓ DEL FÒRUM MUNDIAL D’EDUCACIÓ: CONSTRUINT UNA PLATAFORMA MUNDIAL DE LLUITES

El Fòrum Mundial d’Educació està orgànicament organitzat amb el Fòrum Social Mundial, perquè, per a un altre món possible, una altra educació és possible.

Els principis, objectius i metodologies d’aquesta altra educació possible estan sent construïts en diverses trobades i expresats en documents com la carta de Porto Alegre 2001 i 2003, la declaració de Québec 2001, la declaració de Sao Paulo 2004, la declaració del IV Congrés de la Internacional de l’Educació 2004, entre altres.

Ha arribat l’hora d’avançar en la lluita mundial a favor del Dret Universal a l’Educació.

 • S’afirma el dret Universal a una Educació Emancipadora.
 • S’afirma el dret ple i inalienable a l’educació pública, de qualitat social per a tots i totes.
 • S’exigeix la garantia d’accés i permanència i el dret a aprendre en l’escola.
 • S’exigeix la democratització dels coneixements i sabers en benefici de tota la humanitat.
 • Es rebutja qualsevol forma de privatització i mercantilització de l’educació, la ciència i la tecnologia.
 • Es condemna l’apropiació ilegitima dels sabers populars i els coneixements de les comunitats natives.
 • S’afirma la centralitat de l’educació per als drets humans, la justícia i la pau.

La tercera edició del Fòrum Mundial d’Educació adopta i emfasitza els següents principis:

 1. L’Educació és un dret humà prioritari i inalienable i durant tota la vida.
 2. Aquest dret és essencial per a l’accés als altres drets, per a la construcció de valors solidaris, per a l’emancipació i l’exercici de la ciutadania.
 3. Les polítiques públiques han d’assegurar la concreció d’aquests drets.
 4. Els estats estan obligats a garantir de forma universal i gratuïta, sense discriminació i exclusió, el dret ple a una Educació pública, emancipadora en tots els nivells i modalitats.

Davant de tot això proposem la següent agenda de lluites:

 • Defensar intransigentment l’educació pública en tots els àmbits i l’obligació intransferible de l’Estat de garantir-la.
 • Articular un moviment mundial en defensa i promoció de l’educació pública i gratuïta en tots els nivells i modalitats.
 • Rebutjar qualsevol acord nacional i internacional que promoga la mercantilització de l’educació, coneixement, ciència i tecnologia, particularment en quant al comerç i serveis de l’OMC.
 • Rebutjar els programes d’ajustament estructural que pressionen els governs per a desmantellar els serveis públics.
 • Rebutjar la ingerència de les empreses nacionals i multinacionals del sistema educatiu públic.
 • Promoure accions que reconeguen la singularitat dels subjectes i comunitats, i que garantisquen la igualtat d’accés a l’educació considerant la diversitat de gènere, ètnia i cultura, considerant la potencialitat educativa dels espais no escolars.
 • Exigir la igualtat de gènere en l’accés a l’educació i als espais de decisió de les polítiques públiques.
  Promoure accions de lluita contra el racisme i les diferències de classe social.
 • Presentar als governs nacionals una agenda que prioritze programes per a l’eliminació de l’analfabetisme, per la inclusió educativa de la població més exclosa i contra l’explotació del treball infantil.
 • Articulació amb el Fòrum Social Mundial i altres fòrums de lluites per a garantir que les experiències, qualificacions i sabers dels treballadors/es siguen reconeguts.
 • Exigir dels governs la valorització dels treballadors/es de l’educació, respecte dels seus drets professionals i garantia de condicions dignes de treball
 • Defensar una forma d’Educació professional que rebutge la lògica de l’ocupabilitat i que incloga les dimensions ètica, estètica i política.
 • Exigir la democratització de la gestió d’institucions públiques i de les polítiques socials especialment les educatives, relacionant-les amb les polítiques intersectorials que les completen, enfortint les comunitats educatives.
 • Promoure el control social al finançament de l’educació
 • Enfortir les mobilitzacions mundials i una educació per una cultura de justícia i pau, solidaritat i sustentabilitat en el món.
 • Incentivar el protagonisme dels xiquets, adolescents i joves, reconeixent totes les seues identitats socials, participants en la construcció del coneixement.

Porto Alegre, 31 de juliol de 2004.

 

Leave a Reply